Ücret Bordrolarının İmzalanması

28.04.2014
Ücret bordrolarının imzalanması işçinin işverenini ibra ettiğini, banka dekontu ise ödemenin yapıldığını gösterir.

Fazla mesailerin ödendiğinin ispatı için Yargıtay, imzalı bordroda fazla mesai sütununda saat ve karşılığı ücretin yazılması ve bu ücretin bankadan ödenmiş olmasını şart koşmaktadır.

Yine aynı şekilde bankada yapılmış ödemenin neye ait olduğu (ücret + fazla mesai + yıllık izin + hafta tatili vb.) bordro ile ortaya çıkmaktadır.

Ayrıca hafta tatili, resmi-dini tatillere dair ücretlerin ödendiği de imzalı bordrolar ile ortaya konacaktır.

İş Kanunu kapsamında imzalı bordro, işçi özlük dosyası kapsamında tutulması zorunlu belgelerden olup, herhangi bir denetlemede bu nedenle idari para cezası ile muhatap olunma riski bulunmaktadır.

Sonuç olarak, İş Hukuku uygulamasında, ödemelerin detaylı olarak belirtildiği bordrolar işçilere imzalatılmadığı takdirde, davalarda işçiler iki şahit eşliğinde alacak taleplerine kavuşabilmektedirler. Bu nedenle her ne kadar ödemeler banka üzerinden yapılma mecburiyeti bulunmakta ise de, detaylı ve imzalı bordroların tutulması gerekmektedir.