Vergi Hukuku

Home Vergi Hukuku

Vergi Hukuku

Karaman // Bulduk Hukuk Bürosu, müvekkillerinin vergi avantajlarından faydalanarak vergi yükümlülüklerini en aza indirmeleri konusunda destek olmaktadır. Bu kapsamda büromuz Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi ve diğer tüm vergiler ile ilgili pratik ve ticari çözümler üretmekte ve gerekli olduğu hallerde vergi ihtilafları konusunda müvekkillerini yargı mercileri ve idari otoriteler nezdinde temsil etmektedir. Karaman // Bulduk Hukuk Bürosu ayrıca haklarında vergi cezası tahakkuk ettirilmiş müvekkilleri adına vergi ceza ihbarnamesinin ve ödeme emrinin iptali davalarını da yürütmekte, vergi ziyaı ve kaçakçılık suçlaması ile karşı karşıya kalan müvekkillerini ceza mahkemeleri nezdinde temsil etmektedir.

Related Professionals

Cemile Mehtap Karaman

Cemile Mehtap Karaman, Ortak Avukat

View profile
Halis Kavraz

Halis Kavraz, Yönetici Avukat

View profile