İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

Ana Sayfa İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

Karaman// Bulduk Hukuk Bürosu, işçi - işveren ilişkilerinin düzenlenmesi, her iki tarafın haklarının korunması, buna ilişkin sözleşmelerin ve iş yeri kurallarının oluşturulması, özellikle haksız rekabet ve gizlilik sözleşmelerini de içeren iş ilişkisinden kaynaklanan fikri mülkiyet bağlantılı sorunlar konusunda hizmet verilmektedir. İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku alanında verilen hizmetlerden bazıları: • Toplu iş sözleşmesi taslaklarının hazırlanması ve müzakerelerin yapılması • Sözleşmenin feshi ve işten çıkarma konularının sulh veya dava yolu ile halli • İş kazası ve hastalıklarına ilişkin cezai ve hukuki sorumluluklar hakkında danışmanlık ve yükümlülüklerin yerine getirilmesi çalışmalarının sağlanması • Çalışma ortamlarının özellikle sağlık ve güvenlik açılarından yürürlükteki mevzuata uyumunun sağlanması • İş sözleşmelerinin ve bağlı prosedürlerin Yargıtay uygulaması ışığında güncellenmesi ve/veya yeniden düzenlenmesi • Her somut duruma özgü tutanak, savunma istem yazıları, ihtar ve fesih bildirimlerinin hazırlanması • İş Kanunu, Sosyal Sigortalar Kanunu ve İşsizlik Sigortası Kanunundan doğan yükümlülüklere ilişkin eğitim hizmetlerinin sunulması • Sendikal faaliyetler ile ilgili ihtilafların çözümlenmesi

İlgili Profesyoneller

Ömer Faruk Doğancı

Ömer Faruk Doğancı, Avukat

Profili Gör
Mehmet Ali ATAK

Mehmet Ali ATAK, Avukat

Profili Gör
Emine Kavraz

Emine Kavraz, Avukat

Profili Gör
Cemile Mehtap Karaman

Cemile Mehtap Karaman, Ortak Avukat

Profili Gör

Avukatınızı Bulun