Tahkim ve Alternatif Çözümler

Home Tahkim ve Alternatif Çözümler

Tahkim ve Alternatif Çözümler

Hukuk büromuz nezdinde, her türlü yargılama ve tahkim davaları takip edilmektedir. Bu konulardaki ana hedefimiz, olabilecek en güçlü stratejik konumu gerçekleştirmek ve yargılamanın devamı sırasındaki gelişmeler ve prosedürler hakkında zamanında müvekkillerimizi en iyi şekilde bilgilendirmektir. Bunun yanında, müvekkil ile yakın ilişkilerimiz sonucu elde etmiş olduğumuz bilgilendirilme ile en uygun çözümün getirilerek olumlu bir sonucu varmayı hedeflemekteyiz. Ancak, davaların muhtemel sonuçları yönünde oluşabilecek olumlu ve olumsuz durumlar analiz edilerek, dava yoluna gitmenin bazı durumlarda önlenmesi en iyi yol olarak müvekkile tanımlanmaktadır. Müvekkil açısından iyi bir sonucun varlık göstereceği kanaati oluştuğunda, müvekkilimiz yararına en iyi anlaşma yollarını bulmayı sağlamaktayız. Bünyemizde bulunan çok geniş müvekkil ağından yargılama yolunun daha çok uluslararası boyuta doğru yol aldığı tarafımızca gözlemlenmektedir. Bu itibarla, müvekkillerimizin ihtiyaçlarına en iyi şekilde cevap verebilmek ve sınır ötesi ihtilafları çözebilme imkânını elde etmek amacıyla, dünyanın önde gelen hukuk firmalarıyla haberleşme ağı kurmuş bulunmaktayız. Bizim de üzerinde yoğunlaşarak çalıştığımız, tahkim ve alternatif çözüm yollarının yaratılması hususu son on yılda gündeme gelmiş ve öncelikli tercih halini almıştır. Bu yönde yapmış olduğumuz çalışmalar anlamında, ulusal ve uluslararası tahkim davalarında müvekkillerimizi temsil etmede, birçok tecrübelerimiz olması bir yana zaman zaman davalara hakem olarak da katılmış bulunmaktayız. Özellikle, ulusal ve uluslararası alanda faaliyet gösteren birimlerdeki inşaat hukuku ve benzeri sektörlerdeki ihtilafların sonuçlandırılması çalışmalarımızda, yabancı hakem kararları ile sonuca ulaşmayı hedeflemekteyiz. Ayrıca, ticari yargılama alanında, sözleşmeden doğan ihtilaflar ve zararın talebi yönünde de tecrübelerimizden bahsedebiliriz.