İdare Hukuku

Home İdare Hukuku

İdare Hukuku

İdarenin her türlü eylem ya da işlemine karşı açılacak iptal ve tam yargı davaları, Devlet memurları yasası ve ilgili yasal mevzuatla ilgili davalar, Belediye hukuku, İhale hukuku, Sosyal Güvenlik Kurumları ile ilgili idare mahkemeleri yetki alanına giren davalar, yasa, yönetmelik vs. iptali Kurumlar ile kişiler arasındaki her türlü hukuki sorunun çözümü *İptal davaları, tam yargı davaları *Tazminat davaları *Resmi kurumların kişiler ya da kişilerin malvarlığı aleyhine tesis ettiği işlemlerin iptali *İdare mahkemesinde yürütmesinin durdurulması

Related Professionals

Halis Kavraz

Halis Kavraz, Yönetici Avukat

View profile
Emine Kavraz

Emine Kavraz, Avukat

View profile