İcra ve İflas Hukuku

Home İcra ve İflas Hukuku

İcra ve İflas Hukuku

Karaman // Bulduk Hukuk Bürosu, şahsi ve ticari alacakların takip ve tahsili için icra ve iflas dairelerinde gerekli işlemleri yapmakta, bu alandaki çalışmalarını tahsilat odaklı olarak sürdürmektedir. Karaman // Bulduk Hukuk Bürosu ayrıca ekonomik sıkıntılar yaşayan şirketlerin iflas ertelemesi yapabilmesi için iyileştirme projelerinin hazırlanması ve şirketlerin yeniden yapılandırılması hususunda danışmanlık hizmetleri sunmakta ve iflas ertelemesi kararının alınması veya uzatılması için yargı mercileri nezdinde müvekkillerini temsil etmektedir.

Related Professionals

Ayhan Karaman

Ayhan Karaman, Ortak Avukat

View profile
Emine Kavraz

Emine Kavraz, Avukat

View profile