Anasayfa Çalışma Alanlarımız

Ticaret ve Şirketler Hukuku

Hemen her alanının hukuk kurallarıyla düzenlendiği günümüz ticaret hayatında, hukuk alanında çözüm ortağı olmak suretiyle müvekkillerimizin sadece ticari faaliyetlerine odaklanmalarına sağlamayı misyon olarak benimsemekteyiz.

Fikri Mülkiyet Hukuku

Başta üretim sektörü olmak üzere tüm sektörlerde bir fikrin veya bir emeğin başkaları tarafından da kullanılarak değerinin düşürülmesinin engellenmesi, kazanç manasında alınması gereken önlemlerin başında gelmektedir...

İcra ve İflas Hukuku

Karaman // Bulduk Hukuk Bürosu, şahsi ve ticari alacakların takip ve tahsili için icra ve iflas dairelerinde gerekli işlemleri yapmakta, bu alandaki çalışmalarını tahsilat odaklı olarak sürdürmektedir...

İdare Hukuku

İdarenin her türlü eylem ya da işlemine karşı açılacak iptal ve tam yargı davaları, Devlet memurları yasası ve ilgili yasal mevzuatla ilgili davalar, Belediye hukuku, İhale hukuku, Sosyal Güvenlik Kurumları ile ilgili idare mahkemeleri yetki alanına giren davalar, yasa, yönetmelik vs. iptali

Rekabet Hukuku

Şirketlerin ilgili pazara yönelik doğrudan veya dolaylı engelleyici işlemlerine ilişkin olarak, rekabetçi fiyat seviyesi, yatay ve dikey anlaşmalar, işbirliği ve kartelleşme arasındaki sınır gibi pek çok araştırma ve bilgi notu hazırlanmaktadır.

Ceza Hukuku

Karaman// Bulduk Hukuk Bürosu, örgütlü suçlar, ekonomik suçlar, iflas suçları, bilişim suçları, sınai mülkiyet haklar aleyhine işlenen suçlar, memur suçları ve basın suçları konularında soruşturma ve kovuşturmanın her

Gayrimenkul Hukuku

Karaman // Bulduk Hukuk Bürosu, mülkiyet sahiplerine ve yatırımcılara, mülkiyetin devri ve yönetimi konularında danışmanlık hizmeti vermenin yanında emlak alım satımı, kiralama, ayni ya da şahsi hak tesisi...

Dava ve İcra Takipleri

Karaman // Bulduk Hukuk Bürosu, her türlü yargılama ve tahkim yollarının ulusal ve uluslararası boyutta takibi konusunda tecrübe sahibidir. Karaman// Bulduk Hukuk Bürosu, duruşma yoluna başvurmadan anlaşma yolu ile çözülebilecek dava ve olaylar için gereken efektif çözümleri sunar.

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

Karaman// Bulduk Hukuk Bürosu, işçi - işveren ilişkilerinin düzenlenmesi, her iki tarafın haklarının korunması, buna ilişkin sözleşmelerin ve iş yeri kurallarının oluşturulması, özellikle haksız rekabet ve giz...

Vergi Hukuku

Karaman // Bulduk Hukuk Bürosu, müvekkillerinin vergi avantajlarından faydalanarak vergi yükümlülüklerini en aza indirmeleri konusunda destek olmaktadır. Bu kapsamda büromuz Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi ve diğer tüm vergiler ile ilgili pratik ve ticari çözümler ür...

Tahkim ve Alternatif Çözümler

Hukuk büromuz nezdinde, her türlü yargılama ve tahkim davaları takip edilmektedir. Bu konulardaki ana hedefimiz, olabilecek en güçlü stratejik konumu gerçekleştirmek ve yargılamanın devamı sırasındaki gelişmeler ve prosedürler hakkında zamanında müvekkillerimizi en iyi şekilde...

Tüketici Hukuku

Karaman// Bulduk Hukuk Bürosu Tüketici Hukuku ile ilgili her türlü konuda hukuki danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Tüketici Hukuku alanında sunulan hizmetlerden bazıları şunlardır...