Kayıtlı Elektronik Posta (K.E.P) Sistemi’ne ilişkin yönetmelik

25 Ağustos 2011 tarihli Resmi Gazete’de, Bilgi Teknoloji İletişim Kurumu (B.T.K.) tarafından hazırlanan “ Kayıtlı Elektronik Posta (K.E.P) Sistemi’ne ilişkin yönetmelik” ve bununla ilgili tebliğ yayınlanmıştır. 
28.04.201425 Ağustos 2011 tarihli Resmi Gazete’de, Bilgi Teknoloji İletişim Kurumu (B.T.K.) tarafından hazırlanan “ Kayıtlı Elektronik Posta (K.E.P) Sistemi’ne ilişkin yönetmelik” ve bununla ilgili tebliğ yayınlanmıştır.01 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe girecek yeni Ticaret Kanunu hükümleri gereğince gerçek kişi tacirler ile ticaret şirketleri gönderecekleri ihbarlar, ihtarlar, itirazlar, fatura, teyit mektubu ve toplantı çağrıları gibi belgeler, noter aracılığı ile veya taahhütlü mektupla gönderileceği gibi elektronik ortamda kayıtlı elektronik posta ile de gönderilebilecektir.Gönderilerin yasal olarak geçerli olabilmesi için bunların normal Internet ortamında değil yukarıda belirtilen yönetmelik hükümlerine göre Kayıtlı Elektronik Posta sistemi ile yapılması gerekmektedir.Yönetmeliğe göre Kayıtlı Elektronik Posta (K.E.P.) hesabı almak isteyen gerçek ve tüzel kişiler, Bilgi Teknolojileri İletişim Kurumu (B.T.K.) tarafından belirlenecek olan elektronik posta hizmeti sağlayıcılarından biri ile sözleşme imzalayacaklar ve güvenli elektronik imza alındıktan sonra K.E.P. sistemi işletime açılacaktır.İlgili yasa ve yönetmelik hükümleri gereğince K.E.P. üzerinden gönderilen belgeler aksi ispat edilinceye kadar kesin delil sayılacaktır.Ayrıca tebligat kanununda yapılan değişiklik ile 19 Ocak 2013 tarihinden itibaren Anonim ve Limited şirketlere yapılacak tebligatların elektronik yoldan yapılması zorunluluğu getirilmiştir; ancak elektronik tebligata ilişkin yönetmelik henüz yayınlanmamıştır.Kayıtlı Elektronik Posta sistemine girmek için hizmet sunucu şirketlerin belirlenmesini müteakip kimlere ne şekilde müracaat edileceği hakkında ayrıca bilgi verilecektir.