Elektronik Tebligat Hakkında

Şirketlere Tebligatın Elektronik Yolla Yapılması Zorunlu Hale Getirilmiştir.

 

06.12.2018 tarihinde yayınlanan Elektronik Tebligat Yönetmeliği’nin 5/1 maddesi uyarınca kanunla kurulanlar da dâhil özel hukuk tüzel kişilerine (şirketlere) yapılacak tebligatların, 1.1.2019 tarihinden itibaren elektronik yolla yapılması zorunlu kılınmıştır. Tebligat yapmaya yetkili herhangi bir makam ya da mercii tarafından yapılacak olan her türlü tebligat bu yolla yapılacak, eski klasik yolla tebligat yapılması usulü terk edilecektir. Yeni bir sistemin hayata geçiyor olması sebebiyle, şirketlere yapılacak tebligatlarda en azından geçiş döneminde azami hassasiyet gösterilmeli ve şirketlerimizin ciddi sorunlarla karşı karşıya kalmasının önüne geçilmesi sağlanmalıdır. Bununla birlikte yalnızca elektronik tebligatın zorunlu bir sebep dolayısıyla yapılamaması halinde, Tebligat Kanunu’nun diğer hükümleri uyarınca eski yöntemlerle tebligat yapılması gündeme gelecektir ve fakat bunun çok istisnai olarak karşımıza çıkması beklenmektedir.

 

 1.2019 Tarihinden İtibaren 1 Ay İçinde Elektronik Tebligat Adresi Almak İçin PTT’ye Müracaat Edilmelidir.

Elektronik tebligat yapılması için öncelikle şirkete ait bir elektronik tebligat adresi alınması gerekmektedir. Elektronik tebligat adresi alabilmek için zorunluluğun başladığı 1.1.2019 tarihinden itibaren 1 ay içinde şirketçe PTT’ye başvuru yapılması gerekir. Merkezi Sicil Kayıt Sistemine (MERSİS) kayıtlı şirketler için MERSİS numarası ve sistem bilgileri, MERSİS’e kayıtlı olmayan şirketler için tabi oldukları sistem bilgilerinin başvuruya eklenmesi gerekmektedir. PTT başvuru tarihinden itibaren 1 ay içerisinde elektronik tebligat adresini tek ve benzersiz olacak şekilde oluşturup Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi’ne kaydedecek ve şirkete teslim edecektir. Başvuruda eklenen bilgilerde değişiklik olduğu takdirde derhal PTT’ye bu hususun bildirilmesi gerekmektedir.

 

Elektronik Tebligat, Elektronik Adrese Ulaştığı Tarihi İzleyen Beşinci Günün Sonunda Yapılmış Sayılacaktır.

Elektronik tebligat mesajı, şifreli bir şekilde şirketin elektronik tebligat adresine ulaştırılır. Tebligat şirketin elektronik adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda yapılmış sayılır. Elektronik tebligat mesajının ulaştığı konusunda bilgilendirilmek isteyen şirket, e-posta adresi veya telefon numarasını PTT’ye bildirir. Elektronik tebligat şirketin adresine ulaştığı anda PTT tarafından telefon numarasına ücreti mukabilinde, e-posta adresine ise ücretsiz olacak şekilde şirkete bilgilendirme mesajı atılır. Bilgilendirmenin herhangi bir sebeple yapılamaması veya geç yapılması tebligatın geçerliliğini etkilemez. Elektronik tebligat adresine güvenli e-imza, e-Devlet kapısı ya da PTT tarafından verilen şifre ile birlikte telefona kısa mesajla gelen tek kullanımlık kod kullanılarak erişilebilir.

 

Şirketler Elektronik Tebligat İşlemleri İçin Özel Yetkilendirme Yapmalı ve Bu Yetkilileri PTT’ye Bildirmelidir.

Şirketler elektronik tebligat işlemleri için en az bir en fazla on ana işlem yetkilisini PTT’ye bildirmek zorundadır. Şirket içi kurulacak sistemle elektronik tebligat adreslerinin düzenli olarak her gün kontrolü yapılmalı, tebligatların gözden kaçırılmaması ve dolayısıyla çeşitli sorunlara yol açılmaması gözetilerek gerekli tüm tedbirler alınmalıdır. Tebligat konusunun hukuk sistemindeki önemi dikkate alındığında, bu konuya verilmesi gereken önem ve değer bir kez daha karşımıza çıkacaktır.