E-Ticaret Sitesinde Bulunması Gereken Hukuki Metinler

İnternet üzerinden hizmet yahut mal sağlanması hukuki düzenlemelere tabidir. Bu kapsamda başta Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun olmak üzere Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve kanunlara bağlı olarak çıkartılan ilgili yönetmelikler uygulama alanı bulmaktadır.

 

Anılan mevzuat hükümleri çerçevesinde bir e-ticaret sitesinde bulunması gereken başlıca hukuki metinler şu şekildedir:

 

Mesafeli Satış Sözleşmesi: Tüketicinin internet üzerinden satın alacağı hizmet yahut mala ilişkin hükümlerin düzenlendiği sözleşmedir. Her hizmet yahut mal için ayrı olarak oluşturulur. Sözleşmenin tüketici tarafından onaylanmasıyla hukuki ilişki kurulmuş olur. Bu metnin üç yıl boyunca saklanması gerekmektedir.

 

Ön Bilgilendirme Formu: Mesafeli satış sözleşmesi tüketici tarafından onaylanmadan önce tüketicinin siparişi hakkında genel olarak bilgilendirilmesine ilişkin metindir. Bu formun içinde mesafeli satış sözleşmesinin esaslı unsurları (satıcının detaylı iletişim bilgisi, satışa konu mal ya da hizmetin temel nitelikleri, satış fiyatı, teslim, taksit bilgileri, cayma hakkı vb.) yer alır. Tüketicinin bilgilendirildiğine ilişkin ispat yükü satıcı veya sağlayıcıya aittir.

 

Kullanıcı Sözleşmesi: E-ticaret sitesini kullanan kişilerin kabul ettiği sözleşmelerdir. Sitenin kullanılmasıyla ortaya çıkacak sorumluluklar belirtilir. Sitenin işleyişi ile ilgili genel prensipleri içermelidir. Siteye girilmesi ve kullanıma devam edilmesi ile kullanıcı sözleşmesi kabul edilmiş sayılır.

 

Üyelik Sözleşmesi: E-ticaret sitesi üyelik sistemi ile çalışıyorsa üye olmanın getirdiği hak ve yükümlülükleri belirleyen sözleşmedir. Genel olarak kullanıcı sözleşmesi ile benzerlik gösterir.

 

Gizlilik Sözleşmesi: Siteyi kullanan yahut siteye üye olan kişilerden elde edilen verilerin kullanımı, işlenmesi ve gizli tutulmasına ilişkin prensiplerin belirtildiği sözleşmelerdir. Bu sözleşmelerin içinde çerez politikası da yer alabilir.

 

KVKK Aydınlatma ve Rıza Metni: E-ticaret sitesinde kullanıcı yahut üyelerin işlenen kişisel verileri ile ilgili aydınlatma metnine yer verilmelidir. Bazı durumlarda kişilerin açık rızası olmaksızın kişisel verilerinin işlenmesi mümkün değildir. Bu sebeple açık rıza verildiğine ilişkin onayın alınması gerekmektedir. Yine kişisel verileri ile ilgili bilgi almak isteyen kişilerin başvuru yapabileceği yöntemler belirtilmelidir.

 

İletişim Bilgileri: E-ticaret sitesinin işletmecisinin ticaret unvanı ya da adı soyadının, genel iletişim bilgilerinin, ticaret sicil ya da vergi numarasının uygun bir alanda yayınlanması gerekmektedir. Yasal yaptırımlarla karşılaşmadan önce kullanıcıların site işletmesi ile iletişime geçebilmesi oldukça önemlidir.

 

Bir e-ticaret sitesinde temel olarak bulunması gereken metinler yukarıdaki gibidir. Bununla beraber e-ticaret sitesinde benimsenen iş modeline göre metinlerin içeriği farklılaşmaktadır. Ayrıca ek metinlerin de oluşturulması gerekebilir. Bu sebeple benimsenen iş modeli çerçevesinde e-ticaret hukuku konusunda destek alınması yerinde olacaktır.