Daily Archives: 19 Aralık 2018

İşveren Vekili (Mesul Müdür)

4857 sayılı İş Kanununun 2/4 uyarınca işveren adına hareket eden ve işin, işyerinin ve işletmenin yönetiminde görev alan kimselere işveren vekili denir. Kanundaki tanımda işveren vekili sayılmak için işveren adına hareket etme ve işin, işyerinin, işletmenin yönetiminde görev alma unsurlarının bir arada arandığı görülmektedir. İşveren Vekilinin Yetkisi İşveren vekilinin yetkisi, işveren tarafından kendisine verilen görev