Daily Archives: 18 Aralık 2018

Elektronik Tebligat Hakkında

Şirketlere Tebligatın Elektronik Yolla Yapılması Zorunlu Hale Getirilmiştir.   06.12.2018 tarihinde yayınlanan Elektronik Tebligat Yönetmeliği’nin 5/1 maddesi uyarınca kanunla kurulanlar da dâhil özel hukuk tüzel kişilerine (şirketlere) yapılacak tebligatların, 1.1.2019 tarihinden itibaren elektronik yolla yapılması zorunlu kılınmıştır. Tebligat yapmaya yetkili herhangi bir makam ya da mercii tarafından yapılacak olan her türlü tebligat bu yolla yapılacak,